מילגת מפעל הפייס

נפתחה ההרשמה למילגות פיס בשנת הלימודים הנוכחית.  את הטופס יש למלא מיידית ועד ל 15/11/2022

אנא קיראו את ההנחיות לפני מילוי הטופס

קישור לטופס המקוון להגשת בקשות למלגת מפעל הפיס

הנחיות להגשת הבקשה

מועד סגירת הטופס 15.11.2022 (לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה)

מומלץ לבחור במקסימום מספר השעות להתנדבות (80 שעות)

לא ניתן לשנות את שעות ההתנדבות/גובה המלגה לאחר הגשת הבקשה.

לא ניתן לערוך את טופס הבקשה לאחר הגשה. לכן, אם התגלתה טעות בטופס הבקשה, יש לפתוח טופס בקשה חדש.

לאחר לחיצה על - "שליחה" תיפתח חלונית עם ההודעה "הטופס נשלח בהצלחה"

ב- 24 שעות שלאחר שליחת הטופס תישלח הודעה לכתובת המייל מאתר או"ח "פנייתך התקבלה בהצלחה".

אם לא תקבלו הודעה כזאת, אנא עדכנו את שרון שטיינברג. 

יש לשים לב! לאחר בדיקת הבקשות והעמידה בתנאים, יינתנו תשובות ישירות לסטודנטים, לכתובת המייל שתירשם בטופס המקוון, לכן יש לשים לא לטעות בכתובת המייל.

מילגת פיס טופס.jpg

תהליך אישור המילגה

דצמבר 2022 - בחינת הבקשות על ידי משרד החינוך וקבלת אישור למייל

בתחילת חודש דצמבר, תיבדק זכאות המבקשים.

לאחר בדיקת זכאות ועד ליום 15.12.2022 יקבל כל סטודנט מייל, למייל שכתב בטופס הבקשה, אם זכאי/לא זכאי ויכול/לא יכול להתחיל את שעות ההתנדבות.

* בתוכנית ההסבה שלנו, לא היו מקרים שלא אושרה התנדבות. 

אפריל 2023 - דיווח על שעות ההתנדבות

במהלך חודש אפריל מייל נוסף בו יהיה קישור לטופס מקוון לדיווח שעות התנדבות.

בטופס זה יהיה על הסטודנטים לצרף אישור על סיום X שעות התנדבות, מקום ההתנדבות ומהות ההתנדבות. האישור חייב להיות חתום בחתימה של האחראי וחותמת של מקום ההתנדבות.

במהלך השנה, אנא נהלו רישום מסודר של שעות ההתנדבות שלכם.

נובמבר 2023 - תשלום המילגה

המלגה שתשולם ע"י מפעל הפיס, תעשה בהתאם לדיווח שעות ההתנדבות בפועל ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט בסוף חודש נובמבר של שנת הלימודים העוקבת.