top of page

הצוות הפדגוגי בשטח

המדריך או המדריכה הפדגוגית יפגשו איתכם בכל שבוע בבית הספר וינחו את תהליך ההתנסות בשטח. 

מפגשי חקר ההתנסות יתקיימו בכל יום שלישי, בשעה 13:30 

המיקום יקבע ע"י המדריכים

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page