סגנונות למידה ושיטות הוראה בלמידה מרחוק


סגנון למידה הוא האופן שבו אנו קולטים, מעבדים, מארגנים וממשיגים מידע.
למידה מרחוק מאפשרת למורה להתאים את שיטת ההוראה לתלמידיו תוך התחשבות בסגנונות הלמידה השונים.
מרחב שיתופי כיתתי


באפשרות המורה לעודד את הלומד העצמאי לקחת חלק במרחב שיתופי המאגד בתוכו מספר לומדים עצמאיים, קבוצת מחקר או קהילה בונת ידע לשיתוף, לימוד, חשיבה והפרייה הדדית. למרחב המשותף וללמידה שיתופית ניתן להשתמש בכלים שיתופיים רבים המאפשרים עבודת צוות משותפת במטרה ליצור תוצר משותף.
עידוד למידה עצמאית


המורה יעודד את התלמיד להציע מגוון רעיונות ונושאים מתחומי העניין שלו,

או יציע כיווני חשיבה או אתרים רלוונטים.

התלמיד יכתוב על הרעיון הנבחר ויבחר כיצד להציג את המידע והתובנות שלו כמו: הנפשה, בניית מודל, פודקאסט, סרטון, כרזה, אתר ועוד.
לומד עצמאי


לומד עצמאי, לומד כל מה שמעניין אותו מתוך סקרנות לכן הוא מוכן לקחת על עצמו את תהליך הלימוד העצמי.
תהליך זה כולל התנסות, גילוי של ידע וכלים ויצירה או יוזמה של דברים חדשים ומעצים את תחושת המסוגלות של התלמיד.

לומד שיתופי


לומד שיתופי אוהב ללמוד ולעבוד עם אחרים ומגלה רגישות להתנהלות הקבוצתית.

למידה שיתופית בקבוצות ו/או זוגות מתאפיינת ביחסי גומלין, חשיבה משותפת ודיון בין אישי באמצעותם נבנה בסיס הידע הקבוצתי. זוהי למידה פעילה המבוססת על שוויוניות ושיתוף פעולה על-מנת להשיג את המטרה הלימודית-חברתית.

המורה יעודד למידה שיתופית על ידי:
סיעור מוחות ויצירת מפת חשיבה משותפת על נושאי עניין משותפים, או תוצר משותף.
בחירת דרך פעולה וחלוקת תפקידים מותאמת ליכולת של כל אחד מחברי הקבוצה
הערכת עמיתים בתוך הקבוצה ובין הקבוצות תאפשר להם לתת ולקבל משוב להעצמה ולהשבחת התוצר (Padlet).
מרחב שיתופי כיתתי


למידה שיתופית בין הקבוצות הפועלות בכיתה תאפשר השראה רעיונית ומחשבתית, ומשוב שיסייעו להשבחת התוצר הקבוצתי.
עידוד למידה שיתופית


המורה יעודד למידה שיתופית על ידי:
סיעור מוחות ויצירת מפת חשיבה משותפת על נושאי עניין משותפים, או תוצר משותף.
בחירת דרך פעולה וחלוקת תפקידים מותאמת ליכולת של כל אחד מחברי הקבוצה
הערכת עמיתים בתוך הקבוצה.
כלים שיתופיים


עבודה במסמך משותף – Google Docs – מדריך

למידה שיתופית מקוונת: עקרונות, תהליכים וכלים מתוקשבים