לומד שיתופי


לומד שיתופי אוהב ללמוד ולעבוד עם אחרים ומגלה רגישות להתנהלות הקבוצתית.

למידה שיתופית בקבוצות ו/או זוגות מתאפיינת ביחסי גומלין, חשיבה משותפת ודיון בין אישי באמצעותם נבנה בסיס הידע הקבוצתי. זוהי למידה פעילה המבוססת על שוויוניות ושיתוף פעולה על-מנת להשיג את המטרה הלימודית-חברתית.

המורה יעודד למידה שיתופית על ידי:
סיעור מוחות ויצירת מפת חשיבה משותפת על נושאי עניין משותפים, או תוצר משותף.
בחירת דרך פעולה וחלוקת תפקידים מותאמת ליכולת של כל אחד מחברי הקבוצה
הערכת עמיתים בתוך הקבוצה ובין הקבוצות תאפשר להם לתת ולקבל משוב להעצמה ולהשבחת התוצר (Padlet).
מרחב שיתופי כיתתי


למידה שיתופית בין הקבוצות הפועלות בכיתה תאפשר השראה רעיונית ומחשבתית, ומשוב שיסייעו להשבחת התוצר הקבוצתי.
עידוד למידה שיתופית


המורה יעודד למידה שיתופית על ידי:
סיעור מוחות ויצירת מפת חשיבה משותפת על נושאי עניין משותפים, או תוצר משותף.
בחירת דרך פעולה וחלוקת תפקידים מותאמת ליכולת של כל אחד מחברי הקבוצה
הערכת עמיתים בתוך הקבוצה.
כלים שיתופיים


עבודה במסמך משותף – Google Docs – מדריך

למידה שיתופית מקוונת: עקרונות, תהליכים וכלים מתוקשבים

לומד שיתופי


לומד שיתופי אוהב ללמוד ולעבוד עם אחרים ומגלה רגישות להתנהלות הקבוצתית.

למידה שיתופית בקבוצות ו/או זוגות מתאפיינת ביחסי גומלין, חשיבה משותפת ודיון בין אישי באמצעותם נבנה בסיס הידע הקבוצתי. זוהי למידה פעילה המבוססת על שוויוניות ושיתוף פעולה על-מנת להשיג את המטרה הלימודית-חברתית.

המורה יעודד למידה שיתופית על ידי:
סיעור מוחות ויצירת מפת חשיבה משותפת על נושאי עניין משותפים, או תוצר משותף.
בחירת דרך פעולה וחלוקת תפקידים מותאמת ליכולת של כל אחד מחברי הקבוצה
הערכת עמיתים בתוך הקבוצה ובין הקבוצות תאפשר להם לתת ולקבל משוב להעצמה ולהשבחת התוצר (Padlet).
מרחב שיתופי כיתתי


למידה שיתופית בין הקבוצות הפועלות בכיתה תאפשר השראה רעיונית ומחשבתית, ומשוב שיסייעו להשבחת התוצר הקבוצתי.
עידוד למידה שיתופית


המורה יעודד למידה שיתופית על ידי:
סיעור מוחות ויצירת מפת חשיבה משותפת על נושאי עניין משותפים, או תוצר משותף.
בחירת דרך פעולה וחלוקת תפקידים מותאמת ליכולת של כל אחד מחברי הקבוצה
הערכת עמיתים בתוך הקבוצה.
כלים שיתופיים


עבודה במסמך משותף – Google Docs – מדריך

למידה שיתופית מקוונת: עקרונות, תהליכים וכלים מתוקשבים