המחוון של קלי ושמיר (2011) להוראה איכותית כולל שישה ממדים המפורטים כאן. 

לימוד מדדי המחוון יאפשר לנו כמורות.ים להבין את מרכיבי תהליכי ההוראה-למידה-הערכה שלנו ומכאן לדייק ולשבח את הפעילויות הלימודית שאנו מזמנים ללומדים.

שישה מימדים להוראה איכותית

ניצול הערך הטכנולוגי


הטכנולוגיה הכרחית בביצוע הפעילות. יש הפנייה למגוון אתרים עשירים, עדכניים או כאלה המשלבים טקסט עם מרכיבים חזותיים המסייעים להבנת התכנים. לדוגמא: הלומד מבצע אינטראקציה עם התכנים באמצעות כלי web 2 וכלים פתוחים נוספים, משתתף פעיל בדיאלוג מתוקשב ומשתמש בהדמיות באופן אקטיבי.
רמת החשיבה הנדרשת


הפעילות דורשת הפעלת תהליכי חשיבה מורכבים כמו: שאילת שאלות, נקיטת עמדה, הסקת מסקנות, יצירתיות, יזמות הבניית ידע דרך ניתוח, יישום, אנליזה וסינתזה. ביצוע תהליכי רפלקציה והערכה.
מידת השיתופיות


שימוש במרכיבים טכנולוגיים התומכים בעבודה שיתופית כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. לדוגמא: דיון משותף בסוגיות, בניית תוצר משותף, התייעצות הדדית, הערכת עמיתים והתייחסות לתוצרי עמיתים, כמקור מידע.
תכנים קרובים לעולם הלומד


קיים קישור לידע ולעולמו התרבותי של הלומד: א) בחירת הקשר שעשוי לעניין את הלומדים ב)עיסוק בפתרון בעיית אמת ג)דיונים אקטואליים ורלוונטיים ללומדים ד) תהליך רפלקטיבי המעודד הבניית ידע ומאפשר לקשר ידע חדש לידע קיים.
הכוונה לתוצרים עשירים


הפעילות מלווה בהנחיות מפורטות ומובנות למשימה אשר עוזרות ללומד בבניית התוצר תוך שימוש בכישורים אישיים וביטוי עצמי של הלומד ולכן התוצר מגוון, יצירתי או מקורי. ההנחיות הברורות מאפשרות למורה לשמש כמנחה.
הערכה שזורה


הערכה ניתנת ע"י המורה או התלמידים העמיתים על פי קריטריונים ברורים וידועים מראש. ההערכה מלווה את תהליך הלמידה בשלביו השונים ומשביחה אותו.