המחוון של קלי ושמיר (2011) להוראה איכותית כולל שישה ממדים המפורטים כאן. 

לימוד מדדי המחוון יאפשר לנו כמורות.ים להבין את מרכיבי תהליכי ההוראה-למידה-הערכה שלנו ומכאן לדייק ולשבח את הפעילויות הלימודית שאנו מזמנים ללומדים.