©2019 by להיות מורה בתל אביב יפו. Proudly created with Wix.com

תוכנית ייחודית להכשרת אקדמאים להוראה

מטעם עיריית תל אביב-יפו בשיתוף מכללת לוינסקי לחינוך

תעודת הוראה באחד מהתחומים הבאים:
אנגלית, מתמטיקה, טבע, ספרות לבית הספר היסודי (א'-ו')
אנגלית, מתמטיקה, לשון עברית, ביולוגיה, ספרות והיסטוריה לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')

למי מתאימה התוכנית?

התוכנית מתאימה לאקדמאים תושבי העיר תל אביב-יפו המעוניינים להיות חלק ממערכת החינוך השוויונית והדמוקרטית בעיר ולהיות שותפים למהלכים פורצי דרך בבתי הספר בעיר.

על התוכנית

הלימודים בתוכנית יאפשרו היכרות עם מערכת החינוך העירונית ועם תפיסתה החינוכית הייחודית בדגש על יזמות של מורים, הובלת חדשנות פדגוגית, חינוך אישי והוראה פרטנית, מענה לצרכים הדיפרנציאליים של התלמידים וטיפוח חשיבה יצירתית.

התוכנית תילמד יום עד יום וחצי בשבוע במתכונת מיוחדת הכוללת התנסות מעשית. נוסף לכך, תהיה הכשרה ייחודית בקיץ במתכונת מואצת. הסמסטר האחרון ללימודים (בשנת תש"ף) יילמד במתכונת In Service במקביל לעבודה במערכת החינוך בעיר, ביום אחד בשבוע בשעות אחר הצוהריים. העובדים במערכת החינוך יוכלו להתחיל בשנה זו גם את הסטאז' בהוראה.

שכר לימוד לשנת תש"ף

דמי הרשמה - בהרשמה מקוונת: 300

התכנית הגנרית לתעודת הוראה

שכר הלימוד עבור התכנית הגנרית יוחזר לסטודנטים בהלוואה מותנית ממשרד החינוך, ובמלגת פייס תמורת 80 שעות התנדבות.

שכר הלימוד הזה מחושב לפי מספר הש"ש שכל נרשם חייב בו (כ-580 ₪ לכל 1 ש"ש)

(נרשמים לתוכנית שיילמדו פחות מ-24 ש"ש ישלמו שכר לימוד אוניברסיטאי)

תוכנית לימודי השלמה - משולמת על ידי הלומד/ת

היקף ההשלמות נקבע על פי הזיקה בין לימודים אקדמיים קודמים לתחום הדעת המבוקש.

היקף ההשלמות לא יעלה על 26 ש"ש.

שכר הלימוד לתוכנית ההשלמות מחושב לפי מספר הש"ש שכל נרשם חייב בו בתחום הדעת הנבחר (כ-580 ₪ לכל 1 ש"ש).

 

תשלומים נלווים - משולמים על ידי הלומד/ת

תשלומים נלווים שנתיים בסך של 740 ₪ נוסף על שכר הלימוד

בגין שירותי אבטחה, פעילות רווחה, אגודת הסטודנטים, התאחדות הסטודנטים

תכנית לימודים על יסודי.JPG
תכנית לימודים יסודי.JPG