תוכנית ייחודית להכשרת אקדמאים להוראה

מטעם עיריית תל אביב-יפו בשיתוף מכללת לוינסקי לחינוך

תעודת הוראה באחד מהתחומים הבאים:
אנגלית, טבע, מתמטיקה, ספרות עברית, עברית-שפה ואוריינות, תנ"ך/מקרא לבית הספר היסודי (א'-ו')
אנגלית, ביולוגיה, לשון עברית, מתמטיקה, תנ"ך/מקרא, לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')

למי מתאימה התוכנית?

התוכנית מתאימה לאקדמאים תושבי העיר תל אביב-יפו המעוניינים להיות חלק ממערכת החינוך השוויונית והדמוקרטית בעיר ולהיות שותפים למהלכים פורצי דרך בבתי הספר בעיר.

על התוכנית

הלימודים בתוכנית יאפשרו היכרות עם מערכת החינוך העירונית ועם תפיסתה החינוכית הייחודית בדגש על יזמות של מורים, הובלת חדשנות פדגוגית, חינוך אישי והוראה פרטנית, מענה לצרכים הדיפרנציאליים של התלמידים וטיפוח חשיבה יצירתית.

התוכנית תילמד יום עד יום וחצי בשבוע במתכונת מיוחדת הכוללת התנסות מעשית. נוסף לכך, תהיה הכשרה ייחודית בקיץ במתכונת מואצת. בספטמבר 2021 (תשפ"ב) בוגרי התוכנית יוכלו להתחיל את שנת הסטאז' בהוראה.

שכר לימוד למחזור ג' - שנת תשפ"א

הסכומים יתעדכנו עד לחודש יוני 2020

דמי הרשמה - בהרשמה מקוונת: 300

התכנית הגנרית לתעודת הוראה

שכר הלימוד עבור התכנית הגנרית הינו כ 15,800 ש"ח.

משרד החינוך מממן חלק משכר הלימוד באמצעות הלוואה מותנת  (בשנת תש"ף הסכום עמד על 5,800 ₪.
הסכום לשנת תשפ"א ייקבע בהמשך על ידי משרד החינוך)

בנוסף, ניתן לקבל מלגה ממפעל הפיס, בסך 5,000 ₪ למתנדבים במעורבות חברתית בהיקף של 40 שעות 

.או בסך 10,000 ₪ למתנדבים במעורבות חברתית בהיקף של 80 שעות

שכר הלימוד הזה מחושב לפי מספר הש"ש שכל נרשם חייב בו (כ-580 ₪ לכל 1 ש"ש)

תוכנית לימודי השלמה - משולמת על ידי הלומד/ת

היקף ההשלמות נקבע על פי הזיקה בין לימודים אקדמיים קודמים לתחום הדעת המבוקש.

היקף ההשלמות לא יעלה על 26 ש"ש.

שכר הלימוד לתוכנית ההשלמות מחושב לפי מספר הש"ש שכל נרשם חייב בו בתחום הדעת הנבחר (כ-580 ₪ לכל 1 ש"ש).

תשלומים נלווים - משולמים על ידי הלומד/ת

תשלומים נלווים שנתיים בסך של 740 ₪ נוסף על שכר הלימוד

בגין שירותי אבטחה, פעילות רווחה, אגודת הסטודנטים, התאחדות הסטודנטים