top of page
לוגו לצאט_edited_non_transparent.jpeg

עכשיו הזמן לשנות
משנים כיוון לקריירה בחינוך

להיות מורה בתל-אביב - יפו

ביחרו באחד המסלולים ללימודים לתעודת הוראה והצטרפו למערכת החינוך פורצת הדרך, שיוויונית ודמוקרטית של תל־אביב-יפו

ליווי אישי

התוכנית כוללת מעטפת מקצועית וליווי אישי ורציף בשלוש שנות הקריירה הראשונות בהוראה: ההכשרה הקליטה וההתמחות בהוראה

מענקים ומלגות

כל המשתתפים זכאים למלגות והמענקים

הלוואה מותנת ממשרד החינוך

מענק התמדה מעיריית תל אביב יפו

מלגת פייס למימון הלימודים

שנת הכשרה אחת

  • משך הלימודים בכל המסלולים הינו שנה אחת

  • ניתן לשלב לימודים עם התחלת עבודה בהוראה

תוכנית ההסבה של תל-אביב-יפו

תוכנית ההסבה של תל-אביב-יפו

צפייה בסרטון
bottom of page